Odkazy

Česká advokátní komora (ČAK)

je největší samosprávnou právnickou profesní organizací v České republice. Zároveň vykonává veřejnou správu na úseku advokacie a jako taková chrání a garantuje kvalitu právních služeb poskytovaných advokáty.

zobrazit

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

je jednou z prestižních právně-vzdělávacích institucí v České republice.

zobrazit

Nejvyšší soud

je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud..

zobrazit

Justice.cz

oficiální server českého soudnictví.

zobrazit

JUDr. Lubomír Mika

partnerská notářská kancelář v Brně.

zobrazit

Exekutorský úřad Ostrava

Nucený výkon exekučních titulů, exekutorské zápisy, dobrovolné dražby.

zobrazit

ARES

Přístup k údajům z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech.

zobrazit

JUDr. Klára Hejtmánková

partnerská notářská kancelář v Brně.

zobrazit

Státní správa zeměměřictví a katastru

Nahlížení do katastru nemovitostí, dálkový přístup do katastru nemovitostí, geoportál.

zobrazit

TRITAX

Účetnictví, daně, daňové a finanční poradenství.

zobrazit

 

Mgr. Tomáš Bařina

advokát

Burianovo nám. 681/8a

616 00  Brno

tel.: +420 603 490 940

e-mail: ak@advokat-brno.net

kontakt

Informace pro klienty o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

V případě vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě advokátů Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1 (www.cak.cz).

 

všechna práva vyhrazena Mgr. Tomáš Bařina © 2018 | developed by dwgd.cz