Moje specializace

Občanské právo

 • sepisování a rozbor smluv (spotřebitelské smlouvy, nájemní smlouvy, kupní a směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o půjčce, smlouvy o dílo)
 • problematika odpovědnosti za škodu
 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí (sepisování smluv, zastupování před katastrálním úřadem)
 • poradenství ve věcech vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování klientů před soudem v civilním řízení

 

Obchodní právo

 • korporátní právo (zakládání, změny, zrušení společností, změny v orgánech společnosti, valné hromady apod.), včetně zastupování před obchodním rejstříkem
 • příprava a připomínkování smluv
 • vyřizování sporné agendy (zastupování klientů před soudem ve sporech z obchodně závazkových vztahů)
 • zastupování v insolvenčním řízení (příprava a podání insolvenčního návrhu, přihlášek pohledávek apod.)

 

Pracovní právo

 • poradenství ve věci uzavření, změny a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, problematika konkurenčních doložek apod.)
 • zastupování klientů před soudy ve sporech, které vyplývají z neplatného rozvázání pracovního poměru, ze mzdových nároků a jiných pracovně právních vztahů

 

Správní právo

 • daňové právo včetně zastupování v daňovém řízení
 • zastupování klientů před živnostenským úřadem, finančním úřadem a dalšími orgány státní správy
 • přestupková agenda

 

Trestní právo

 • kvalifikovaný sepis trestních oznámení
 • obhajoba v trestním řízení

 

Vymáhání pohledávek

 • díky bohatým zkušenostem a spolupráci s flexibilními a ochotnými soudními exekutory mohu nabídnout jak občanům, tak i podnikatelům velmi slušnou úspěšnost při vymožení Vašich nároků

 

 

Mgr. Tomáš Bařina

advokát

Burianovo nám. 681/8a

616 00  Brno

Tel.: +420 603 490 940

e-mail: barina@ccc.cz

kontakt

Informace pro klienty o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

V případě vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě advokátů Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1 (www.cak.cz).

 

všechna práva vyhrazena Mgr. Tomáš Bařina © 2018 | developed by dwgd.cz