Mgr. Tomáš Bařina

Advokát s bohatou právní praxí, se sídlem v Brně a vlastní advokátní kanceláří od roku 2010.

VÍCE O advokátovi

Obchodní právo

Zastupování podnikatelů v obchodně právních sporech, zakládání obchodních společností včetně zápisu do OR, převod podílů a akcií, právní stanoviska a rozbory.

VÍCE

Pracovní právo

Zastupování stran v pracovněprávních sporech, sepis a úprava pracovněprávních dokumentů, poradenství v oblasti mzdové a personální agendy.

VÍCE

Občanské právo

Zastupování před soudy v občanskoprávních sporech, sepis a rozbory smluv, převody nemovitostí včetně úschovy listin a finančních prostředků, rodinné právo včetně rozvodů.

VÍCE

Historie mé advokátní praxe

Narodil jsem se roku 1973 v Brně. V roce 1999 jsem promoval na brněnské Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Po ukončení studia jsem získával praxi nejen jako advokátní koncipient u svého otce, jakož i v další prestižní brněnské advokátní kanceláři, ale i na pozici právníka ve dvou soukromých poradenských firmách.

Mé působení nejen v advokacii (od roku 1999), ale i v oborech právního a daňového poradenství (od roku 2001), tak významným způsobem ovlivnilo můj profesní vývoj.

Úzce spolupracuji s daňovým poradcem Ing. Michalem Radou, s auditorem, notářskou kanceláří i soudními exekutory, kdy při řešení problematiky klientů využívám možnosti komplexního pohledu na věc.

Samostatným advokátem jsem od roku 2010.

Nabízím individuální přístup, časovou flexibilitu a jistotu, že se Vám budu věnovat osobně, s veškerou péčí a nasazením.

Ve volném čase se snažím věnovat rodině a cestování nejen v sedle mého jednostopého oblíbence.

 

Správní právo

Zastupování občanů i podnikatelů ve věcech správního soudnictví, zastupování před úřady, zejména pak před FÚ v daňovém řízení, správní žaloby.

VÍCE

Trestní právo

Obhajoba v trestních věcech, uplatňování nároků poškozených v trestním řízení, ustanovování obhájcem ex offo.

VÍCE

Vymáhání pohledávek

Komplexní poradenství a rozbor v oblasti pohledávek, lustrace dlužníků, uplatňování práv věřitelů u soudů v nalézacím i exekučním řízení.

VÍCE

 

Mgr. Tomáš Bařina

advokát

Burianovo nám. 681/8a

616 00  Brno

tel.: +420 603 490 940

e-mail: ak@advokat-brno.net

kontakt

Informace pro klienty o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

V případě vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě advokátů Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1 (www.cak.cz).

 

všechna práva vyhrazena Mgr. Tomáš Bařina © 2018 | developed by dwgd.cz