Ceny

Mimosmluvní odměna

V případech, kdy odměna není věcí dohody mezi klientem a advokátem, pak se její výše řídí advokátním tarifem (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif ve znění pozdějších předpisů).

Smluvní odměna

Odměna za poskytnuté právní služby je obvykle určována dohodou mezi advokátem a klientem (smluvní odměna), a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Odměna může být sjednána jako:

Odměna hodinová

Celková odměna je násobkem sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených advokátem při výkonu právní služby. Hodinová sazba se obvykle pohybuje v rozmezí od 1.500 Kč / hod., v závislosti na druhu a rychlosti poskytování právních služeb a také s přihlédnutím k délce a rozsahu spolupráce s klientem.

Odměna za úkon

Odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu (např. právní rozbor, sepsání žaloby, smlouvy apod.)

Paušální odměna

Odměna je stanovena pevnou paušální částkou za opakující se časové období, zpravidla měsíc. Paušální odměna je vhodná pro klienty, kteří mají pravidelnou potřebu právních služeb v určitém stabilním rozsahu. Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti a stabilní výše výdajů na právní služby. Zároveň jsou v případě paušální platby vzhledem k předpokládané dlouhodobosti spolupráce klientům vždy poskytnuty výhodnější (zejména cenové) podmínky.

Pevně stanovená odměna

Odměna je stanovena pevnou částkou za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby.

Podílová odměna

Odměna je určena v závislosti na výsledku sporu. (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného).

 

Odměna je vždy přiměřená nárokům klienta a její výše stanovena vzájemnou dohodou, která předchází samotnému poskytování právních služeb. Výše uvedená odměna podléhá DPH v zákonné výši (v současnosti 21%). DPH tak bude vždy připočítána k účtované odměně.

 

 

 

Mgr. Tomáš Bařina

advokát

Burianovo nám. 681/8a

616 00  Brno

tel.: +420 603 490 940

e-mail: ak@advokat-brno.net

kontakt

Informace pro klienty o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

V případě vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytování právních služeb, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je v případě advokátů Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1 (www.cak.cz).

 

všechna práva vyhrazena Mgr. Tomáš Bařina © 2018 | developed by dwgd.cz